Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

III/2013

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc březen
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Konference Evropské sítě Zdravých měst 2013 se uskuteční ve městě Izmir

Pod patronací Evropské kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO) proběhne ve dnech 20.-22. června v tureckém Izmiru pravidelná konference Evropské sítě Zdravých měst, která sdružuje 30 Národních sítí s více než 1400 Zdravými městy a obcemi. Setkání, kterého se zúčastní zástupci měst a odborných organizací, se zaměří na aktuální diskuse k Projektu Zdravé město v jeho V. fázi. Společným sjednocujícím tématem budou „Inovace a sdílené postupy v institucionální podpoře zdraví a životní pohody obyvatel“. Na programu akce je rovněž příprava VI. fáze Projektu Zdravé město.

..čti více

Ve Zdravých městech a obcích se připravují oslavy Dne Země

Den Země, který připadá na 22. duben, je nejrozsáhlejší mezinárodní kampaní zaměřenou na ochranu životního prostředí. Poprvé se Den Země slavil v roce 1970 ve Spojených státech amerických, v současnosti probíhá kampaň ve 192 zemích a do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa. V České republice se konají oslavy Dne Země již přes 20 let. Také letos se ke kampani připojila Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se konaly osvětové akce zaměřené na poznávání a ochranu přírody, ale i ekojarmarky, jarní úklidy nebo akce zaměřené na problematiku úspor energie.

..čti více

Stalo se

Mezi nové členy NSZM patří také Místní akční skupiny (MAS)

Místní akční skupiny (MAS) sdružují zástupce občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, spolupracujících na rozvoji venkova. Během prvního čtvrtletí roku 2013 vstoupily do asociace Zdravých obcí a regionů první místní akční skupiny: MAS Blanský les – Netolicko, MAS Opavsko, MAS Rozkvět zahrady jižních Čech a MAS Vodňanská ryba. Zdravá města, obce a regiony ČR spolupracují také s Národní sítí Místních akčních skupin. Vstup konkrétních MAS do NSZM přináší další možnosti spolupráce a sdílení úspěšných postupů mezi obcemi i celými regiony.

..čti více

Jarní Škola Zdravých měst 2013 proběhla v Třeboni za velké účasti zástupců obcí

Ve dnech 20. - 22. března 2013 proběhla v Třeboni Jarní škola Zdravých měst. Navštívilo ji na 80 účastníků – zástupců obcí a regionů, místních akčních skupin a odborných organizací. Tuto oblíbenou akci, která má již více než 10tiletou tradici a je určena zejména politikům a koordinátorům mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21, zahájil úvodní seminář. Zde byla prezentována zajímavá témata z oblasti strategického plánování měst a obcí, vystoupili zde také David Tichý a Filip Tittl - architekti z Centra kvality bydlení - s konceptem sousedského bydlení. Jaroslav Martínek z Centra dopravního výzkumu prezentoval novinky k Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy a záměr vytvoření sítě měst, které systémově podporují právě tento typ dopravy. Olga Škochová z občanského sdružení Kvas, které se zabývá strategickým plánováním v oblasti kultury a kreativním zapojováním veřejnosti, upozornila na kulturu jako často podceňovanou oblast rozvoje obcí a na projekt Město přátelské kultuře. Zajímavé projekty Třeboně – zakládajícího člena Národní sítě Zdravých měst - představil starosta Jiří Houdek (na fotografii) a místostarostka Terezie Jenisová.

..čti více

Městské části Prahy diskutovaly o vyváženém rozvoji, o podpoře pohybu i dalších tématech

Ve čtvrtek 7. března 2013 se v Praze 21, Újezdě nad Lesy, uskutečnilo Setkání městských částí Prahy, které uspořádala MČ Praha 21 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR a Univerzitou Palackého v Olomouci. Tématem setkání byla realizace programu Zdravá městská část, strategický rozvoj či podpora pohybových aktivit.

..čti více

Každoroční setkání evropských sítí Zdravých měst proběhlo v Kodani a přineslo řadu inspirací

V dánské Kodani se ve dnech 13. až 15. března 2013 uskutečnilo pracovní setkání zástupců evropských sítí Zdravých měst. 16 zemí zde reprezentovalo 24 osob – národních koordinátorů či jiných kontaktních osob pro Projekt Zdravé město WHO v jednotlivých zemích, zástupců dánských Zdravých měst či pracovníků Evropské úřadovny WHO v Kodani a Belfastu. Kromě hostitelské země se zde představili zástupci sítí Zdravých měst z Velké Británie, Izraele, Itálie, Německa, České republiky, Francie, Řecka, Švédska, Norska, Finska, Chorvatska, Lotyšska, Ruska, Turecka a Baltské asociace sítí Zdravých měst. Na programu setkání byly mimo jiné tréninky a přednášky na téma zapojení mladých do rozvoje měst či dobrovolnictví, posílení role komunit či lidských práv a rovných příležitostí.

..čti více

Fórum Zdravého města: informace přehledně na jednom místě

..čti více

Nové příklady v Databázi DobráPraxe.cz!

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, emailový kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2013 (www.ZdravaMesta.cz, www.facebook.com/NSZM.CZ)

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.